Adatvédelmi irányelvek

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Nagyra értékeljük a www.renegadetattoo.hu iránt tanúsított bizalmát. Ennek megfelelően személyes adatait becsületes és tisztességes módon, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel – és az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi és európai uniós jogi aktusokkal összhangban, a jelen nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően védjük és kezeljük.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a www.renegadetattoo.hu minden szolgáltatására vonatkozik, beleértve az online igénybe vett szolgáltatásokat (ezen platformok és eszközök a továbbiakban együttesen: Weboldal).

A Weboldal üzemeltetője és a Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során szolgáltatott személyes adatok kezelője a Renegade Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Renegade), székhelye 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17. , e-mail címe: info@renegadetattoo.hu . A szolgáltató fenntartja a jogot az adatvédelemre és a cookie-kra vonatkozó szabályok módosítására, így kérjük, rendszeresen látogasson el erre az oldalra.

I. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS – ÁLTALÁNOS ELVEK ÉS SZABÁLYOK

Az Ön, mint érintett (a továbbiakban: Felhasználó) személyes adatai kizárólag akkor kezelhetők, ha (i) ahhoz a Felhasználó hozzájárul, vagy (ii) kötelező adatkezelés esetén azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Személyes adat akkor is kezelhető, ha a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában (i) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy (ii) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából is kezelheti.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy a Felhasználót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A Felhasználó írásban kérelmezheti a Szolgáltatónál (i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (ii) személyes adatainak helyesbítését, valamint (iii) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

II. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, az adatkezelés jogalapja a Felhasználók előzetes, önkéntes, a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak ismeretén alapuló határozott hozzájárulása.

Kizárólag azon Felhasználók személyes adatait kezeljük, akik ezen adatokat a lent részletezett módokon, önkéntesen tudomásunkra hozták, és az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárultak.

A Felhasználó a Weboldal valamely olyan szolgáltatása igénybevételével, amelynek során megadja a személyes adatait, valamint bejelöli, hogy elolvasta és elfogadta az adatvédelmi nyilatkozatban (jelen nyilatkozat) foglaltakat, akkor az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató, mint adatkezelő a megadott személyes adatait kezelje, valamint, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakkal összhangban – szükség szerint – továbbítsa. Ennek megfelelően, az erre vonatkozó checkbox bejelölésével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy személyes adatait a Szolgáltató tárolja, illetve folyamatosan kezelje.

A Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárulását adja ahhoz, hogy egy személyre szabott, hírekből, ajánlatokból és más információkból álló összeállítást készítsünk és küldjünk meg a Felhasználó részére. Ehhez értékeljük a Felhasználó szokásait a Weboldalon annak érdekében, hogy olyan hírlevelet állítsunk össze, ami a Felhasználó feltételeinek és igényeinek megfelel. A Felhasználó adatai továbbá mentésre és piackutatási, valamint promóciós célra is felhasználásra kerülnek.

Amennyiben a továbbiakban a Felhasználó nem kívánja, hogy hírlevelet küldjünk részére, a Felhasználó bármikor kérheti ennek a felfüggesztését és leiratkozhat róla. A leiratkozáshoz a Felhasználó a hírlevélben szereplő linkre kattint, és ezután végigvezetjük a Felhasználót a leiratkozási folyamaton. A Felhasználó e-mailt is küldhet a Szolgáltató részére, amelyben visszavonja a hírlevél küldéshez való hozzájárulását.

A Felhasználó adatait a Weboldal harmadik személy részére nem adja ki. Az adatok felhasználása az online marketing és reklámok személyre szabásán kívül a Renegade vendégeinek azonosítására szolgál.

III. COOKIE-K HASZNÁLATA

Annak érdekében, hogy a Weboldal használatát, és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételét elősegítsük, cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kicsi adat egységek, amelyeket a böngészője a számítógépének a merevlemezén tárol, és amelyek szükségesek a Weboldal teljes körű használatához. A cookie-kat arra használjuk, hogy jobban megértsük, hogy a Felhasználók miként használják a Weboldalt, és lehetővé tegyék a javított navigációt. A cookie-k segítnek például abban, hogy megállapítsuk, hogy a Felhasználó ellátogatott-e már korábban a Weboldalra, vagy egy új látogató. Az általunk használt cookie-k nem tárolnak személyes adatokat vagy más személy beazonosítására alkalmas információt. Amennyiben nem kíván cookie-kat fogadni, kérjük, úgy állítsa be az internetes böngészőjét, hogy vagy automatikusan blokkoljon és töröljön minden cookie-t a számítógépe merevlemezéről, vagy kapjon egy figyelmeztetést mielőtt egy cookie elmentésre kerül.

A Weboldalra történő első látogatás során megjelenő, a cookie-kkal kapcsolatos tájékoztató elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen nyilatkozatban írt adatokat, információkat rögzítse, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezze.

ONLINE REKLÁMRA HASZNÁLT COOKIE-K

Fenntartjuk a jogot az olyan információ felhasználására is, melyet cookie-k használatával nyertünk a honlapunk látogatói tevékenységének anonim elemzése révén. Ennek alapján saját honlapunk, saját termékeinkről specifikus reklámokat tudunk mutatni a Felhasználóknak. Úgy gondoljuk, hogy a Felhasználónak ez hasznos, mert olyan hirdetéseket mutatunk, amelyekről a felhasználói magatartása alapján okunk van feltételezni, hogy érdekelik, ezért kevesebb véletlenszerű hirdetéssel, kevésbé érdekes tartalommal fog találkozni.

ÍGY TUDJA MEGGÁTOLNI A MEREVLEMEZÉN A COOKIE-K TÁROLÁSÁT ÉS/VAGY TUDJA TÖRÖLNI ŐKET

Beállíthatja a böngészőjét oly módon, mely általánosságban meggátolja a cookie-k mentését a számítógépére, és/vagy minden alkalommal felteszi a kérdést, hogy hozzájárul-e a cookie- k használatához. Ezen kívül bármikor törölheti a korábban engedélyezett cookie-kat. Ezeknek a funkcióknak a működését részletesen megismerheti böngészője “Segítség” menüpontjában. Leírással és képekkel ellátott magyarázatot talál a Firefox, a Microsoft Internet Explorer és a Google Chrome böngészőkre vonatkozóan a következő linken: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k általános kikapcsolása korlátozhatja a Weboldal használhatóságát.

GOOGLE ADWORDS

A Weboldal Google Analytics szolgáltatást használ, ami a Google egy elemző szolgáltatása, és amely a Google AdWords része. Ez a következők szerint működik: ha ráklikkel egy reklámra, amit a Google megjelenít, az AdWords eltárol egy beszélgetés követő cookie-t („beszélgetés cookie”) a számítógépe merevlemezén. Ezen cookie-k elveszítik az érvényességüket 30 nap után, és nem teszik lehetővé a Felhasználó egyedi beazonosítását. Amennyiben bizonyos oldalakat meglátogat a Weboldalon, akkor mi és a Google felismerjük, hogy korábban rákattintott a reklámra, és át lett irányítva erre az oldalra.
A cookie-k által így megszerzett információnak a célja, hogy statisztikát készítsen az AdWords ügyfelek részére. Ezen statisztikák révén megtudhatjuk azon Felhasználók teljes számát, akik arra a reklámra klikkeltek, amelyet a Google jelenített meg, és ellátogattak az oldalra a beszélgetés követő jelzéssel.

A Google Analytics szolgáltatást statisztikai célból az AdWords adatok és a “DoubleClick” cookie-k elemzésére is használjuk. Ha ezzel Ön nem ért egyet, a funkciót az Ad Preferences Manager/Hirdetésbeállítások segítségével (http://www.google.com/settings/ads/onweb) letilthatja.

IV. KÖZÖSSÉGI MÉDIUMOK HASZNÁLATA (SOCIAL PLUG-INS)

A Weboldal lehetővé teszi a közösségi oldalak beépülő moduljainak (social plug-in) használatát, különösen a ’Facebook’ és az ’Instagram’ oldalakat. Ha rákattint az egyik ilyen gombra, akkor egyidejűleg információt oszt meg a közösségi média szolgáltatójával is. A szolgáltató ezt az információt megjelenítheti a Szolgáltató közösségi média profilján is, valamint megoszthatja ismerőseivel.

Nincsen ráhatásunk azon adatok természetére és terjedelmére, amelyeket ezek után a közösségi oldalak gyűjtenek. Amennyiben további információt szeretne a közösségi oldalak által gyűjtött információkról, azok céljáról és terjedelméről, illetve ezek feldolgozásáról és használatáról, továbbá a Felhasználó jogairól és azon beállítási opciókról, amelyek a magánszféráját védik, ezzel kapcsolatosan kérjük, nézze meg a vonatkozó közösségi oldalak adatvédelmi tájékoztatóját.

V. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan kifogása merül fel, úgy kérjük, írjon nekünk a 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17. postai címre vagy az info@renegadetattoo.hu e-mail címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).
Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashat.

This webpage uses cookies for a better, customized user experience. You can learn more about cookies and data protection regulations here. More info

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás